Hopp til innholdet

Bridge Kortspill: En Begynnerguide til Strategi og Regler

Bridge Kortspill: En Introduksjon

Velkommen til den spennende verdenen av Bridge, et kortspill som kombinerer mental skarphet med sosial moro. Bridge, ofte betraktet som et av de ultimate kortspillene for ferdigheter og strategi, har en rik historie og en lidenskapelig følgerskare rundt om i verden. I denne artikkelen skal vi ta for oss grunnleggende regler og konsepter i Bridge kortspill, for å gi deg et solid grunnlag for å starte din reise som bridgespiller.

Hva er Bridge?

Bridge, også kjent som kontraktbridge, er et kortspill for fire spillere, delt inn i to lag på to. Lagene, også kalt parter, konkurrerer mot hverandre ved å by og vinne stikk. Spillet er ikke bare et tidsfordriv, men også en mental sport, og det kreves dyktighet i både budgivning og spillstrategi.

Grunnleggende om Bridge

 • Antall spillere: 4 (to mot to)
 • Kortstokk: Standard 52-korts kortstokk
 • Målet med spillet: Å score poeng ved å vinne stikk basert på bud laget før spillsekvensen.

I Bridge starter hvert spill med en budrunde hvor parter byr for retten til å bestemme trumffargen eller å spille uten trumf (NT – No Trump). Budgivningen legger grunnlaget for resten av spillet og strategien som benyttes i forsøk på å vinne nok stikk.

Kortenes Rang og Verdier

I Bridge kortspill er kortene rangert fra høyest til lavest: Ess, Konge, Dronning, Knekt, 10 og nedover til 2. Fargene har ingen innebygd rang, men trumffargen som blir bestemt under budrunden vil ha forrang når stikk vinnes.

Spillets Start: Budgivningen

Budgivningsfasen er avgjørende og krever at spillerne kommuniserer med partneren uten å avsløre for mye til motstanderne. Hvert bud inneholder informasjon om antall stikk parten tror de kan vinne og hvilken trumffarge de foretrekker.

Bud Betydning
1 NT Minst 6-9 honnørpoeng, ingen 5-korts farge eller lengre
1 Hjerter Minst 12 honnørpoeng, minst 4 kort i Hjerter
1 Spar Minst 12 honnørpoeng, minst 4 kort i Spar

Det første målet for spillerne er å finne et ‘passende’ spill, som vanligvis betyr å identifisere den beste trumffargen mellom dem, eller å spille uten trumf dersom begge parter har balanserte hender uten en lang farge.

Spillets Gang

Når et endelig bud er nådd, starter selve kortspillet. Spilleren som leverer det avgjørende budet, blir kalt ‘spillefører’, og partneren deres blir ‘blindemann’ – deres kort legges åpent på bordet for alle å se.

 • Spilleførerens mål: Å vinne det antallet stikk de har budt på.
 • Forsvarernes mål: Å hindre spilleføreren fra å oppnå sitt bud.

Med hvert stikk vunnet, kommer strategien og analyse av både eget og motstandernes spill til å bli nøkkelfaktorer for å lykkes i Bridge kortspill.

Viktige Begreper i Bridge

For å forstå Bridge godt, er det viktig å gjøre seg kjent med noen nøkkelbegreper som brukes i spillet:

Honnørpoeng:
Poeng gitt for ess, konger, dronninger og knekter – brukt til å bedømme styrken til en hånd under budgivningen.
Stikk:
En runde hvor hver spiller legger ned ett kort, og det høyeste kortet i lederfargen, eller trumfkortet vinner runden.
Blindemann:
Partnerens kort som vises åpent etter at budgivningen er avsluttet og spillet starter.

Med disse grunnleggende prinsippene i bakhodet, er du nå bedre rustet til å utforske og mestre Bridge kortspill. Videre utvikling av dine ferdigheter vil komme med erfaring og praktisk spill, enten med venner hjemme eller i en klubbsetting.

Strategier for å Vinne i Bridge

Hvis man ønsker å bli en dyktig bridgespiller, er det avgjørende å utvikle både kortspill- og budgivningsferdigheter. Her er noen strategier som kan hjelpe:

 • Lær de grunnleggende signalene og kodene for kommunikasjon under budgivningen.
 • Jobb med å vurdere hånden riktig og lage en plan for spillet.
 • Unngå å overby – pass når det er taktisk fordelaktig.
 • Husk at informasjon også overføres i forsvarsspillet ved å velge hvilke kort som spilles.

Det å kunne lese motstandernes signaler og tilpasse egne signaler etter situasjonen kan også være forskjellen på seier og nederlag i et jevnt spill.

Avanserte Budsystemer i Bridge

Budsystemer i Bridge er sett med avtaler og konvensjoner som partnere bruker til å beskrive sine hender og styrker for hverandre. Noen av disse er mer kompliserte og krever god samforståelse og praksis:

Budsystem Karakteristikk
Standard American Et populært system i USA, legger vekt på støtte for majorfarger.
Acol Mye brukt i Storbritannia, kjennetegnes ved svak NT og sterke toåpnere.
Precision Club En nøyaktig systemattisering av bud som krever presise avtaler.

I tillegg til nasjonale foretrukne systemer, finnes det mange andre konvensjoner, som Stayman og Blackwood, som kan inkorporeres uavhengig av hovedsystemet brukt.

Bridge Turneringer og Klubbaktiviteter

En utmerket måte å forbedre dine Bridgeferdigheter er å delta i klubbkvelder og turneringer. Det finnes mange ulike format på slike konkurranser:

 • Parturneringer: Der resultatene beregnes basert på sammenligning mot andre pars resultater.
 • Individuelle turneringer: Hvor man spiller med ulike partnere mot skiftende motstandere.
 • Lagturneringer: Samle et lag og måle krefter mot andre lag, hvor lagets samlede poeng er det som teller.

Sosial interaksjon og nettverksbygging er også en verdifull del av Bridgeklubber som ikke bør undervurderes.

Konklusjon: Broen til suksess i Bridge

Bridge er et fascinerende og utviklende kortspill som tilbyr mental stimulans sammen med sosiale fordeler. Ved å lære grunnleggende regler, strategier og delta i klubbliv, setter du deg selv på veien mot å mestre Bridge. Husk at erfaring og praksis er nøkkelen, så grip fatt i kortene, finn dine partnere, og begynn reisen mot å bli en Bridgeekspert!